fredag 8 november 2013

Brazilian AM stations about to switch to FM

Hej!!

Enligt TV-nyheterna har president Dilma skrivit under ett dekret, som ger tillstånd till alla AM stationer i Brasilien att flytta till FM. Från och med den 1:e Januari 2014 kan stationerna ansöka om förflyttning.

Associação Brasileira de Rádios e Televisão tror att ca 90 % av de 1784 MV stationerna kommer att gå över till FM-sändningar. Den första tiden får dom sända både på MV och FM.

Efter 5 år måste dom ha valt att gå över till FM eller fortsätta på MV och kan också om dom så vill utvidga sina MV-rättigheter.

Några av motiven ar battre ljudkvalitet och mindre störningar, samt att FM-sandningar i motsats till MV kan avlyssnas på mobiltelefoner.

Tråkigt for MV-DX:are!!

Hälsningar från Brasilien

Nils Olsson

Hello!

According to the TV news, president Dilma has signed a decree which enables all Brazilian MW/AM stations to switch over to FM. As of January 1, 2014 the stations can apply for switching to FM.

Associação Brasileira de Rádios e Televisão believes that around 90% of the 1784 stations currently broadcasting on MW/AM in Brazil will be switching over to FM. Initially, the stations will be able to broadcast both on AM/MW and FM.

After five years the stations must decide whether to switch to FM permanently or to continue on FM. They may also decide to stay on MW/AM and are allowed to expand their prescence in this band.

Some of the motives for the decree is better audio quality and less interference plus the fact that FM transmissions, contrary to AM/MW radio, can be received on cellular phones.

Tough for AM/MW buffs, indeed!

Greetings fom Brazil,
Nils Olsson (Nils Olsson, formerly of ARC, via Bengt Ericsson, ARC)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar