Om ARC

Arctic Radio Club

INTRODUKTION
ARC är en klubb för mellanvågslyssnare enbart. Klubben, som bildades 1960, har ca 60 medlemmar främst i de nordiska länderna. Klubben publicerar en medlemsbulletin, ”MV-Eko”, under säsong var fjortonde dag. Bulletinen innehåller aktuella hörigheter, mottagna QSL, senaste nytt samt artikelmaterial. En gång om året anordnar klubben konvent som brukar samla i snitt 15-20 deltagare.

BAKGRUND
Då tidningen "Etersvep" med sin förnämliga MV-avdelning efter ett antal år av stor aktivitet upphörde under senare hälften av 1950-talet, fortsatte en del medlemmar att sinsemellan byta information i en s.k. "brevring". Antalet deltagare i denna brevring växte dock snabbt och nådde snart den punkt, då ringen inte längre kunde uppfylla kravet på snabbt informationsutbyte. Istället beslöt man att satsa på en bulletin i enklaste utförande, utan förankring i formell klubbform.

MV-EKO
Bengt Ericson hade under 1959 börjat redigera en MV-sida i Göteborgs-Posten. Där medverkade de flesta i det gamla MV-gänget. Bengt accepterade att bli redaktör för en ny MVDX-bulletinen "MV-Eko". Det första numret utkom i september 1960.

ARCTIC RADIO CLUB
Christer Hederström och Ulf Marcusson i Skellefteå hörde till DX-ingens eldsjälar. Dessa hade tidigare bildat en DX-klubb, Arctic Radio Club. Denna var i slutet av år 1960 utan medlemmar eller verksamhet. En överenskommelse slöts att klubben skulle ombildas och ARC blev en MV-klubb den 18 februari 1961. MV-Eko blev nu officiellt organ för ARC. Nuvarande ordförande är Christer Brunström, Halmstad, sekreterare Tore Larsson, Falköping.

Från starten i september 1960, och många år framåt, var duplicering på åldrade Rex Rotary-maskiner den tryckmetod som användes. Detta gjorde att endast skrivet material var möjligt att publicera. De första bilderna förekom i maj 1966. Bilderna, som är ett collage av radiomaterial i fotokopierad form, ingår i en reseberättelse från Malta. Tyvärr är artikeln osignerad, men gissningsvis är författaren Lars Rydén.

Från början av 1970-talet och flera år framåt blev material från el-stenciler vanligt, ett annat, och vid det tillfället det billigaste alternativet för att inkludera bilder. Den första sidan av detta slag förekommer i MV-Eko den 15 mars 1970 med rubriken "våra nöjen - våra nöjen". "Brännare": Björn Svensson.

Fotokopiering blev emellertid allt vanligare. Många är de sidor som kopierats för att inkluderas i bulletinen och många är de medlemmar som villigt kopierat materialet. Första "helkopierade" MV-Eko kom från Leif Blomqvist/Willy Andersson i Kalmar i april 1979.

Färgkopiering var vid denna tid fortfarande mycket dyrt och några sådana sidor förekom därför knappast i MV-Eko. Dock kunde vi i majnumret 1987 skåda en färgsida, en promo för Breffni Community Radio på Irland. Det var Leif Blomqvist som stod för kopieringen då man på hans jobb hade tillgång till en kopiator med två färger, rött och svart. Redan i mars samma år hade dock Leif, för att göra läsaren uppmärksam, gjort en inbjudan till vårens konvent i en rasande grann röd färg! Sedan färglaserskrivare blev allt vanligare har MV-Eko kopierats på detta sätt med massor av logos och bilder i färg.

MV-Eko utkom under de första säsongerna en gång i månaden. I augusti 1964 infördes HNS - Hot News Special. Avsikten var att mellan de större Ekona ge ut en mindre bulletin med rykande snabba nyheter, främst loggningar. Allteftersom HNS fick samma proportioner som MV-Eko, fanns i mars 1975 inte längre någon anledning att fortsätta med HNS. MV-Eko blev nu 14-dagarsbulletin. Från och med augusti 1993 delades MV-Eko åter upp i två delar, den ena delen fick benämningen "Info- och QSL-Eko" och den andra "tips-Eko".  Den förra innehöll de vanliga infospalterna plus QSL-anmälningar, den senare senaste loggningar.

Fr.o.m. juli 2011 har MV-Eko digitaliserats och distribueras till medlemmarna via Internet. Ansvarig för distribution av bulletinen via pdf-format är Thomas Nilsson i Ängelholm, webredaktör för vår hemsida är Ronny Forslund i Svartsjö.

Huvudredaktörer för MV-Eko/HNS har varit:
Bengt Ericson, Thord Knutsson, Tore Larsson, Björn Malm, Björn Svensson, Christer Brunström, Lars-Göran Ström, Torbjörn Dahlgren, Hasse Mattisson, Jörgen Paulsén, Tony Franzén, Lennart Hane, Leif Blomqvist, Willy Andersson, Olle Alm, Sigvard Andersson, John Edwall, Anders Hultqvist, Johan Lundström, Kjell Tunsäter, Björn Fransson, Lars-Erik Svenson, Nils Jakobsson.

KONVENTEN
Det som började som små informella möten, "get togethers", hemma hos Bengt Ericson med några få deltagare, utvecklades till stora sammankomster med som högst 37 deltagare i Hökensås 1971 och Åkerby 1975. Här följer en förteckning över samtliga datum och platser:

1961          11/2          Skara               hemma hos Bengt Ericson
1962          10-11/3     Skara               hemma hos Bengt Ericson, 7 deltagare
1963          30/6          Nässjö              I samband med DX-Parlamentet
1964          26-27/3     Lidköping          hemma hos Bengt Ericson, 11 deltagare
1965   vår   20-21/2     Stockholm         hemma hos Bengt Dalhammar + Sveriges Radio
          höst  2-3/10       Trollhättan        Johan Berglunds sommarstuga + Sparbanken, 14 deltagare
1966   vår   13/3          Jönköping         Hotell Portalen
          höst  1-2/10       Laxå                Esso Motor Hotel, 16 deltagare
1967   vår   8-9/4         Sjögestad          Motell Sjögestad, 16 deltagare
          höst  28-29/10   Laxå                Esso Motor Hotel, 21 deltagare
1968   vår   27-28/4     Skara               Shell Motell
          höst  26-27/10   Brötjemark       Motell Vätterleden, 18 deltagare
1969   vår   26-27/4     Brötjemark       Motell Vätterleden
          höst  18-19/10   Växjö               Esso Motor Hotel, 23 deltagare
1970   vår   18-19/4     Laxå                Esso Motor Hotel, 25 deltagare
          höst  7-8/11       Skogaholm        Skogaholms herrgård, 23 deltagare
1971   vår   17-18/4     Brötjemark       Motell Vätterleden
          höst  30-31/10   Hökensås         Hökensås semesterby, 37 deltagare
1972   vår   15-16/4     Hökensås         Hökensås semesterby
          höst  14-15/10   Hökensås         Hökensås semesterby
1973   vår   14-15/4     Marstrand         Hotell Högvakten
          höst  13-14/10   Stockholm         Fiskartorpet
1974   vår   20-21/4     Hökensås         Hökensås semesterby
          höst  19-20/10   Hökensås         Hökensås semesterby, 24 deltagare
1975   vår   19-20/4     Färjestaden       Hotell Skansen, 19 deltagare
          höst  18-19/10   Nora                Åkerby kursgård, 37 deltagare
1976   vår   24-25/4     Skara               Motell Tre Hästar, Skara
          höst  16-17/10   Rämshyttan      Rämshyttans turistgård
1977   vår   16-17/4     Kungälv            Hotell Fars Hatt, 32 deltagare
          höst  8-9/10       Färjestaden       Hotell Skansen, 10 deltagare
1978   vår   29-30/4     Nora                Åkerby kursgård
          höst  21-22/10   Hestra              Isabergs stugby, 21 deltagare
1979   vår   28-29/4     Nora                Åkerby kursgård
          höst  6-7/10       Hestra              Isabergs stugby, inställt, bara 6 anmälda
1980   vår   10-11/5     Nora                Åkerby kursgård
          höst  5-7/9         Grängesberg     Fjällbergets sportcentrum, 33 deltagare
1981   vår   25-26/4     Halmstad          Kommunals expedition
          höst  5-6/9         Varberg            Åkulla Fritidsgård, 16 deltagare
1982          8-9/5         Nora                Åkerby kursgård
1983          7-8/5         Nora                Åkerby kursgård
1984          5-6/5         Nora                Åkerby kursgård, 21 deltagare
1985   vår   4-5/5         Nora                Åkerby kursgård, 12 deltagare
          höst  28-29/9     Halmstad          Nissaströms kursgård
1986          3-4/5         Halmstad          Nissaströms kursgård, 12 deltagare
1987   vår   25-26/4     Halmstad          Nissaströms kursgård, 16 deltagare
          höst  9-11/10     Åland               Käringsundsbyn
1988   vår   7-8/5         Halmstad          Nissaströms kursgård, 15 deltagare
          höst  23-25/9     Åland               Käringsundsbyn
1989          22-23/4     Halmstad          Nissaströms kursgård
1990          28-29/4     Halmstad          Nissaströms kursgård, 19 deltagare
1991          20-21/4     Halmstad          Nissaströms kursgård
1992          25-26/4     Halmstad          Nissaströms kursgård
1993          8-9/5         Halmstad          Nissaströms kursgård, 15 deltagare
1994          7-8/5         Halmstad          Nissaströms kursgård
1995          6-7/5         Halmstad          Nissaströms kursgård
1996          11-12/5     Halmstad          Nissaströms kursgård, 15 deltagare
1997   vår   10-11/5     Halmstad          Inställt
          höst  27-28/9     Halmstad          Kanebergsstugan/Fina Laxen, 14 deltagare
1998          16-17/5     Halmstad          Kanebergsstugan/Fina Laxen
1999          24-25/4     Halmstad          Kanebergsstugan/Fina Laxen, 19 deltagare
2000          6-7/5         Halmstad          Kanebergsstugan/Bäckavattnets golfrestaurang, 19 deltagare
2001          5-6/5         Halmstad          Kanebergsstugan/Bäckavattnets golfrestaurang, 19 deltagare
2002          4-5/5         Halmstad          Kanebergsstugan/Bäckavattnets golfrestaurang, 17 deltagare
2003          10-11/5     Halmstad          Kanebergsstugan/Bäckavattnets golfrestaurang, 17 deltagare
2004          8-9/5         Halmstad          Kanebergsstugan/Bäckavattnets golfrestaurang, 16 deltagare
2005          23-24/4     Halmstad          Kanebergsstugan, 13 deltagare
2006          6-7/5         Halmstad          Kanebergsstugan, 21 deltagare
2007          5-6/5         Halmstad          Kanebergsstugan, 16 deltagare
2008          26/27/4     Halmstad          Kanebergsstugan, 12 deltagare
2009          25-26/4     Halmstad          Kanebergsstugan, 14 deltagare
2010          24-25/4     Halmstad          Knebildstorps vandrarhem, 13 deltagare
2011          7-8/5         Halmstad          Knebildstorps vandrarhem, 24 deltagare
2012          5-6/5         Bergdala           Bergdala Värdshus, 25 deltagare
2013         4-5/5       Lessebo          Värdshuset Flustret, 19 deltagare
2014         3-4/5       Lessebo          Värdshuset Flustret, 24 deltagare
2015         9-10/5     Klavreström   Klavreströms Värdshus, 18 deltagare
2016         23-24/5   Jönköping       Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 27 deltagare
2017         5-6/5       Jönköping       Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 28 deltagare
2018         4-6/5       Jönköping       Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 20 deltagare
2019         3-5/5       Jönköping       Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 23 deltagare

SPECIALPROGRAM
Under 60-talet var det ganska enkelt att få de spanska småstationerna att hålla igång sina sändare några timmar extra på kvällen, allt för att vi skulle kunna fånga signalen här i Norden. Specialprogrammen som gick ut var inspelade under primitiva förhållanden, ibland med Bengt Ericson som tekniker, ibland med Tore Larsson, men alltid med Thord Knutsson vid mikrofonen. Här följer en förteckning över de program som spelades in. De flesta programmen hördes fint då vi medvetet valt sändningstid efter att resp frekvens blivit fri från andra européer. Som framgår nedan var dock inte alla programmen hörbara av olika orsaker:

18 och 25/3 1962   Radio Popular de Salamanca 1142 kHz, hördes fint
25/4 1962              La Voz de Alcira 1205 kHz, hördes ej
25/4 1962              Radio Juventud de Cartagena 1187 kHz, hördes ej
21 och 28/5 1962   Radio Juventud de Albacete 1322 kHz, fin hörbarhet
19/4 1964              La Voz de Jaén, 1110 kHz, fin hörbarhet
7/11 1964              Radio Popular de Mallorca 1340 kHz, hördes ej pga ändrad sändningstid
17-23/1 1965         Radio Caroline North 1520 kHz, hördes superbt
20/3 1965              Radio Peñarroya 1295 kHz, hördes ej
24/4 1965              Radio Teruel 1349 kHz, fin hörbarhet
24/4 1965              Radio Tudela 1417 kHz, fin hörbarhet
27/11 1965            Radio Sáhara 652 kHz, fin hörbarhet
27/11 1965            La Voz del Guadalquivir 1133 kHz, fin hörbarhet
26/2 1966              La Voz de Palencia 1133 kHz, fin hörbarhet
11/2 1967              Radio Algeciras 1412 kHz, fin hörbarhet
11/2 1967              Radio Lugo 1520 kHz, fin hörbarhet

Pga de spanska stationernas hårdare centralstyrning blev det i praktiken omöjligt att arrangera ytterligare specialprogram. Otaliga är emellertid de stationer världen runt som sänt hälsningar i form av önskelåtar etc till klubbens medlemmar. Några stationer som kan nämnas: Radio Atalaya de Cabra, WNAA Kenitra, UKE-Senderen, La Voz de la Patria, Aden Forces Broadcasting Station, WISA, KTRI, KOTA, RNE Sevilla, Radio Monte Carlo i Uruguay, Radio Veronica, Radio Luxemburg, TGMG Guatemala, AFN Berlin, Ondas del Riohacha, CHSM, Radio Popular de Zaragoza, Irish Christian Broadcasting, Radio Caroline Dublin  m fl    m fl.

ARCTIC RADIO MOROKULIEN
Klubben firade sitt 50-års jubileum med sändningar från en speciellt upprättad station i fredsriket Morokulien mellan den 28 december 2009 och den 10 januari 2010. Morokulien ligger i nordvästra Värmland på gränsen till Norge. Sändaren hade en effekt av 400 watt och var installerad hos ARIM, Amatörradio i Morokulien. Frekvens 1584 kHz. Sändningarna var någon timma på tidig förmiddag, tidig eftermiddag samt under kvällstid. Programmen var live och ARC-medlemmen Ronny Forslund var DJ. Temporära DJ:s var Odd Westby från ARIM samt Bengt Ericson från ARC. Under sändningsperioden var det mycket kallt i Värmland varför DJs fick både elda i kaminen, spela musiken och prata. Det blev svettigt
i längden.

80 lyssnarrapporter kom in och de besvarades med ett special-QSL Den största lyssnarskaran återfanns i Värmland, vilka telefonledes kontaktade stationen. God reklam för sändningarna fick vi genom Värmlands Folkblad, SR P4 Värmland samt Internet. De mest avlägsna lyssnarrapporterna kom från Parkalompolo i norr, Bergen och Bodø i väster, Ängelholm och Jylland i söder samt Joensuu och Helsingfors i öster.


ARCTIC RADIO JÖNKÖPING
I samband med ARC-SWB konventet 2017 i Jönköping gjorde klubben sändningar för att markera att det var 40 år sedan SR P4 Radio startade. Sändaren var en Standard Radio SST400 placerad i en sambandsterrängbil, typ SBTGB9333, och man sände med 200 W på 1593 kHz, Radio Jönköpings gamla frekvens. Antennen var en sluttande dipol, 2 x 47 m. Sändningarna var på fredag kväll, lördag eftermiddag och kväll samt söndag förmiddag. Programmen bestod dels av förinspelade musikslingor blandat med direktintervjuer med deltagarna på träffen och en tidigare medarbetare vid Jönköpings Radio, Lennart Broman.

Ca 30 rapporter, de flesta tagna på plats, verifierades med ett special-QSL. De mest långväga lyssnarna var en lyssnare utanför Oslo (som inte sände någon rapport) och en i östra Finland.