måndag 1 februari 2016

Active MW stations in Ukraine

UKRAINE

=========

Ukraine on medium wave.

UTC.

549 kHz / UR 1 / Luch (Mykolaiv region.) / 0400 – 2100 / 720 kW

765 kHz / R. "Mayak" (disabled / test) / Petrovka (Odessa region.) / 40 kW

837 kHz / UR 1 / Taranovka (Kharkiv region.) / 0400 – 2200 / 150 kW

837 kHz / R. "Bukovina" / Chernivtsi / 0600 – 1100 / 30 kW

990 kHz / Oblastnoe Radio 2 Dnepropetrovsk / Dnipropetrovsk / 1000 - 1200 / 2.5 kW

1044 kHz / Oblastnoe Radio Ivano-Frankivsk / UR 1 / Verkhovyna (Ivano-Frankivsk region.) / 0400 – 2100 / 1 kW

1278 kHz / UR 1 / tests VSRU / Petrovka (Odessa region.) / 1700 – 2200 / 100 kW

1377 kHz / R. "Khvylya" / Vinnytsia / 1100 – 1515 / 7 kW

1377 kHz / channel "Nikolaev" / Mykolayiv / 0800 - 0900 / 3.5 kW

1404 kHz / UR 1 / Ishmael (Odessa region.) / 0400 – 2100 / 10 kW

1431 kHz / VSRU / Luch (Mykolaiv region.) / 1700 – 2100 / 800 kW

(www.dxing.ru, forum)

("RUS-DX"  #  857)

 Anatoly Klepov,

Moscow, Russia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar