torsdag 26 september 2013

Bergen Kringkaster testing on 1314 and 5895 kHz today!

Thursday Sept 26th LKB/LLE will be broadcasting on 1314 Khz MW and 5895 kHz SW USB from 1130-@1400 UTC. Reports as sound files in mp3 to: report@bergenkringkaster.no (Svenn Martinsen via Tore Larsson, ARC)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar